Branding er hvad folk siger om
dig og din virksomhed når du
ikke er i rummet.